Nhà tài trợ và đối tác

The Pulpit Rock
The Pulpit Rock
The Pulpit Rock


The Pulpit Rock

SingaporeDanang.Com là một nền tảng năng động cho các doanh nghiệp và công dân để nuôi dưỡng một sự đánh giá sâu sắc hơn trong việc có thể để xác định và nắm bắt cơ hội mới và tình hữu nghị lẫn nhau. Chúng tôi sẽ tạo ra các sự kiện kinh doanh, trao đổi văn hóa và hồ sơcho người dân

View More

Singapore - Đà Nẵng tổ chức sự kiện đầu tư

SingaporeDanang.Com là một nền tảng năng động cho các doanh nghiệp và công dân để nuôi dưỡng một sự đánh giá sâu sắc hơn trong việc có thể để xác định và nắm bắt cơ hội mới và tình hữu nghị lẫn nhau. Chúng tôi sẽ tạo ra các sự kiện kinh doanh, trao đổi văn hóa và hồ sơcho người dân

View More

NEWS

Tin Tức

Tin tức về SINGAPOREDANANG.COM
View More


Da Nang leader meets with Singaporean Prime Minister

On Friday 24 March 2017, in Ha Noi, Da Nang Party Committee Secretary Nguyen Xuan Anh met with Singaporean Prime Minister (PM) Lee Hsien Loong who is paying a 4-day visit to Viet Nam at the invitation of his counterpart Nguyen Xuan Phuc.
View More

Dynamic Da Nang